มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
10 August 2020, 11:19 am

        

 

วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบคุณ คุณแม่ปิยวรรณ ธำรงเกียรติกุล และครอบครัว ที่ได้มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ให้กับกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลป่าตอง โดยมีแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับและรับมอบของบริจาคในครั้งนี้