คลินิกตา / กายภาพบำบัด
20 January 2020, 2:54 pm

คลินิกตา

เปิดบริการ : วันอังคาร  เวลา 8.30-12.00 น.

                : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (รับเฉพาะตรวจคัดกรอง)

                : วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-12.00 น.

กายภาพบำบัด : เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ