คลินิก หู คอ จมูก
20 January 2020, 2:49 pm

คลินิก หู คอ จมูก

เปิดให้บริการ : วันจันทร์       เวลา 13.00-16.30 น.

                    : วันพุธ           เวลา 8.30-16.30 น.

                    : วันพฤหัสบดี  เวลา 8.30-16.30 น.

                    : วันศุกร์          เวลา 8.30-16.30 น.