รับมอบชุดวัสดุโลหะดามกระดูกด้านศัลยกรรมกระดูก
15 November 2019, 2:55 pm

ขอขอบพระคุณ คุณนภสร ค้าขาย  ที่ได้มอบชุดวัสดุโลหะดามกระดูกด้านศัลยกรรมกระดูก ๑ ชุด มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง เพื่อใช้ในการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบชุดวัสดุโลหะดามกระดูกด้านศัลยกรรมกระดูก เพื่อใช้ในการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้