รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง
21 August 2019, 11:16 am

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบพระคุณ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ที่ได้มอบ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ. Automated CPR และเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ให้แก่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง คณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป 
...จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง....