รับมอบรถเข็นผู้ป่วย ชนิดพับได้ จำนวน 1 คัน จากคุณนิยม ชุติรัตนพันธ์
6 August 2019, 1:43 pm

ขอขอบพระคุณ คุณนิยม ชุติรัตนพันธ์ ที่ได้มอบรถเข็นผู้ป่วย ชนิดพับได้ จำนวน 1 คัน ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางเพ็ญศรี ฉายสบัด หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล และพยาบาลให้การต้อนรับ และรับมอบรถเข็นผู้ป่วย เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลป่าตองต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้