มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล ได้มอบอาหาร นม และข้าวสาร ให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
31 July 2019, 11:21 am

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล ได้มอบอาหาร นม และข้าวสาร ให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มารับบริการในโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นางเพ็ญศรี ฉายสบัด หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลป่าตองต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้