รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง
25 July 2019, 10:55 am

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบพระคุณ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ได้รับมอบ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และโต๊ะทำแผล ให้แก่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง โดยมี คณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป 
...จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง....