จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
22 July 2019, 10:25 am

จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ณ บ้าน อสม.กาญจนะ (ซอยหนมจีน) และ ซอยบารมี 2