รับมอบเครื่องปรับอากาศ LG จำนวน 5 เครื่อง จากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง จ.ภูเก็ต
28 June 2019, 12:08 pm

  ขอขอบพระคุณ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ได้มอบหมายให้ตัวแทน คุณผการัตน์ ตามชู รองประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง-ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคมและวัฒนธรรม และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตองทุกท่าน ที่ได้นำเครื่องปรับอากาศ LG จำนวน 5 เครื่อง มามอบให้แก่โรงพยาบาลป่าตอง โดยมีนางเพ็ญศรี ฉายสบัด หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล และพยาบาลให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องปรับอากาศ LG จำนวน 5 เครื่อง เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอากาศนี้