ข้อมูลความรู้โรคไต
14 May 2019, 3:40 pm

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/1_ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/2_โรคไตจากเบาหวาน.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/3_ความดันโลหิตสง.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/4_แบบแผนอาหาร.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/5_การใช้ยาในผู้ป่วย.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/6_ภาวะโลหิตจาง.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/7_การบำบัดทดแทนไต.pdf

กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล  /userfiles/8_ลดอาหารเค็ม.pdf