คลินิกกระดูกและข้อ
9 January 2019, 1:10 pm

คลินิกกระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา

- ปวดไหล่ ปวดเข่า

- บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ