ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอ
19 July 2021, 10:33 am

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล TB.pdf

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน TB.pdf

/userfiles/ราคากลางและแบบรูปรายการ TB.pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต ห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณ.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(37).pdf