ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลป่าตอง
27 May 2021, 9:27 am

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลป่าตอง ตำแหน่ง พนักงานเปล 

>>> /userfiles/ประกาศผล(1).pdf