ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลป่าตอง
20 May 2021, 3:40 pm

กำหนดสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ตึกรักษ์ชีวา โรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/ประกาศผู้มัสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf