ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชี
18 December 2020, 10:16 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง ๓ เมตรxยาว ๓๐ เมตร x สูง ๒.๕ เมตร พื้นที่ ๙๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/เอกสาร 45.pdf

สัญญาจ้างก่อสร้าง

/userfiles/สัญญาทางเดินเชื่อมอาคาร.pdf