ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา
7 October 2019, 1:43 pm

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา
1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จิตวิทยา
- มีใบประกอบโรคศิลป์

2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

3.พนักงานพิมพ์ห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช.

4.พนักงานเปล  จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6

5.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ 
* วุฒิการศึกษา  ปวช. 
* มีใบอนุญาต ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

6.พนักงานช่างเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ 
* วุฒิการศึกษา  ปวส. 

7.คนสวน  จำนวน 1  อัตรา 

คุณสมบัติ 
* ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

หลักฐานการสมัครงาน 
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 2 ฉบับ 
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

สนใจสมัครงานได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง

* เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ติดต่อได้ที่เบอร์ 076-342633-4