ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
2 September 2019, 4:44 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท

/userfiles/ราคากลาง(13).pdf

/userfiles/TOR(12).pdf

/userfiles/ประกาศ(29).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(20).pdf