ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิ
11 January 2019, 2:22 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,443,200 (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

/userfiles/ตาราง(3).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(3).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

/userfiles/ใบแจ้งปริมาณงาน (1).pdf

/userfiles/รายละเอียด 1-3.pdf

/userfiles/รายละเอียด 4-6.pdf

/userfiles/รายละเอียด 7-9.pdf

/userfiles/รายละเอียด 10.pdf