ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 January 2019, 11:43 am

/userfiles/ราคากลาง(7).pdf

/userfiles/ประกาศ(24).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(14).pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(1).pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด(1).pdf

/userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน(1).pdf

/userfiles/เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี(1).pdf

/userfiles/เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมประมวลผลจัดเก็บภาพ(1).pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระดับกลาง(1).pdf

/userfiles/เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน(1).pdf

/userfiles/จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย(1).pdf

/userfiles/เตียงออกกำลังกาย(1).pdf

/userfiles/เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค(1).pdf

/userfiles/เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า(1).pdf

/userfiles/รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน(1).pdf

/userfiles/เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง(3).pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์4เตียง(1).pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ใหญ่(1).pdf