ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา
14 December 2018, 11:00 am

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
* วุฒิการศึกษา ปวช. 
* มีใบอนุญาต ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

- พนักงานพิมพ์ห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช. 

- พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส.

สนใจเข้าสมัครงานได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง 
ติดต่อได้ที่เบอร์ 076-342633-4

หลักฐานการสมัครงาน 
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 2 ฉบับ 
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
* เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย