ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอ
10 October 2018, 10:46 am

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,100,000 บาท

/userfiles/ราคากลาง(4).pdf

/userfiles/ประกาศ(22).pdf

/userfiles/TOR(9).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(13).pdf